Địa chỉ

1.

163 Hai Bà Trưng - Phường Quyết Thắng - Thành Phố Kon Tum - Việt Nam